www.afart.cz


Přejdi na obsah

Hlavní nabídka:
MOTTO: NIHIL PRAETER ARTEM

Společnost AF Art si klade za úkol najít kontinuitu mezi uměním starým a uměním novým, současným a pokud možno tyto propojit. Podstatnou a nejkreativnější výzvou je rekonstrukce historických objektů .Tyto budovy se velmi často nalézají ve velmi špatném stavu. Zde uplatnujeme snahu o propojení původních dispozic a nalezení nového smyslu ve využití a nové náplně při ponechání co největší autentičnosti .
Zároveň se snažíme o vnesení prvků uměleckořemeslného rázu, tak i čistě výtvarných prvků-objektů, soch i obrazů, které dají stavbě duši, jedinečnost a to čemu se říká génius loci .

Tato práce začíná u takzvané vizualizace objektu po rekonstrukci, návrhu použitých, zejména přírodních materiálů, tj.dřevo, kámen, kov a končí u výběru nábytku, textilií a uměleckých děl vhodných pro onen konkrétní prostor. Vizualizace exteriéru fasády a přilehlých venkovních částí zahrady a okolí.

Dále realizueme ve spolupráci s licencovanými restaurátory práce na obnově různých historických objektů jako jsou kostely, hrady, zámky a jiné stavby. Zde se jedná o výmalby atˇ už ornamentální či figurální , doplnění, či úplnou rekonstrukci sochařské výzdoby ,pozlacování dřevěných ,kovových či kamenných prvků.

MgA. Michaela Absolononová
jednatelka společnosti AF Art s.r.o.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku